Regulamin sklepu

 

 

Regulamin Sklepu internetowego Na Zapleczu

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin:

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług w ramach sklepu internetowego „Na Zapleczu” pod adresem https://nazapleczu61a.pl/sklep/ (dalej zwany „Sklepem” lub „Sklepem Na Zapleczu”).

1.2. Regulamin obejmuje również regulacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) ze zmianami).

1.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem [adres strony]

Przedmiot działalności:

2.1. Sklep internetowy „Na Zapleczu” umożliwia zakup online produktów oferowanych przez restaurację „Na Zapleczu” mieszczącej się we Wrocławiu przy  ul. Nyska 61A.

2.2. Produkty dostępne w Sklepie obejmują przygotowane przez restaurację produkty spożywcze oraz  zakup warsztatów i degustacji, które odbywają się w restauracji „Na Zapleczu”.

Warunki korzystania:

3.1. Aby skorzystać z usług Sklepu, Klient musi posiadać pełnoletniość i pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

DEFINICJE

Sklep internetowy “Na Zapleczu”/”Sklep Na Zapleczu”/Sklep – Sklep internetowy restauracji “Na Zapleczu” mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 61A. Sklep prowadzony jest w języku polskim. Umożliwia zakup produktów i usług w domenie https://nazapleczu61a.pl/sklep/ oraz ich odbiór osobisty w restauracji “Na Zapleczu”

Klient – Klient Sklepu internetowego „Na Zapleczu” – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełnoletniość oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep internetowy „Na Zapleczu” pod adresem https://nazapleczu61a.pl/sklep/. Klient może składać zamówienia na produkty spożywcze oraz usługi, oferowane przez restaurację „Na Zapleczu” mieszczącą się we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 61A. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Sklepu oraz dokonywania płatności za zamówione produkty zgodnie z wybraną metodą płatności.

 

  1. ZASADY ZAMÓWIEŃ I ODBIORU

Zamówienia:

5.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu, telefonicznie z wykorzystaniem podanego numeru kontaktowego lub osobiście w restauracji “Na Zapleczu” przy ul. Nyskiej 61A we Wrocławiu.

5.2. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i kompleksowe dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane kontaktowe, adres dostawy oraz preferowane metody płatności.

5.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi szczegółów zamówienia.

5.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego realizację, w tym braku dostępności zamówionych produktów lub problemów technicznych.

Odbiór:

5.5. Klient zobowiązuje się do odbioru zakupionych produktów w określonym przez Sklep terminie.

5.6.Czas realizacji zamówienia jest podany przy składaniu zamówienia.

5.7. Klient ma obowiązek sprawdzić stan i kompletność w momencie odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, Klient powinien zgłosić to niezwłocznie pracownikom Sklepu.

  1. FORMA PŁATNOŚCI I DOSTAWY

Forma płatności:

6.1. Sklep internetowy „Na Zapleczu” umożliwia następujące formy płatności:

  1. a) Przelew bankowy
  2. b) Płatność online
  3. c) Płatność przy odbiorze – Klient może dokonać płatności gotówką lub kartą przy odbiorze zamówienia w restauracji „Na Zapleczu”.

Dostawa:

6.2. Sklep oferuje następujące opcje dostawy:

Odbiór osobisty w restauracji „Na Zapleczu” – Klient może odebrać zamówione produkty osobiście w restauracji, zgodnie z wybranym terminem i godziną odbioru podanym przy składaniu zamówienia.

VII. REKLAMACJE

6.3. W przypadku otrzymania produktu o parametrach niezgodnych z zamówieniem, Klient ma prawo zgłosić reklamację.

6.4. Reklamację należy zgłosić Sklepowi w sposób pisemny, przedstawiając szczegółowy opis i zdjęcia wady lub niezgodności produktu lub osobiście w restauracji

6.5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia i podejmie odpowiednie działania w celu jej rozwiązania, takie jak wymiana produktu, zwrot pieniędzy lub inna forma ugody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od 18.05.2023 i dotyczy wszystkich transakcji dokonanych po tej dacie.

 

Shopping Cart